تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسان استان البرز
دانشگاه علمی کاربردی قند کرج

جهت مشاهده دوره ها، لطفا نام رشته، صلاحیت و پایه مورد نظر خود را از گزینه های زیر انتخاب نمایید

راهنما 1: برای مشاهده و ثبت نام برنامه های اجرای ورود به حرفه، سه به دو، دو به یک در قسمت رشته عمران و معماری انتخاب گردد
راهنما 2: برای مشاهده و ثبت نام برنامه های تمدید در قسمت رشته، عمران و معماری، در قسمت صلاحیت، تمدید و در قسمت پایه، تمامی پایه ها انتخاب گردد