تقویم آموزشی دوره های ارتقا پایه و تمدید پروانه اشتغال مهندسان استان البرز
مرکز آموزش علمی-کاربردی قند کرج
بهار 99

جهت ثبت نام دوره ها، لطفا نام رشته، صلاحیت و پایه مورد نظر خود را از گزینه های زیر انتخاب نمایید

رشته صلاحیت پایه ثبت